facket

Gå med i facket – ingen anledning att vänta

facket

Ibland kan man märka att folk vill gå med i facket, men inte tar tag i  det helt enkelt. Det är givetvis synd om man har insett de stora fördelarna med att vara med i ett fack, men inte kommer till skott för
att teckna medlemskap. Inte sällan leder det givetvis till att människor står utan fackligt skydd när de till slut behöver det, och inte har kunnat teckna a-kassa via facken när de blir arbetslösa. För dem som aktivt väljer att stå utanför facket är det givetvis en annan sak – då har de gjort ett aktivt val, visserligen en chansning, och sedan tagit konsekvenserna av det. Men de som velar över att gå med i facket på grund av att de kanske inte vet vilket fackförbund som de ska välja är ju trots allt klara över att de vill gå med, och beredda att lägga ut pengarna för medlemskapet.

Om du funderar över att gå med i facket borde du med andra ord göra slag i saken redan idag – det finns trots allt inga anledningar att skjuta upp det. Funderar du över vilket förbund du ska välja finns det också bra hjälp att få för att snabbt göra ett välgrundat val.